POLYABRA AB
 

sven.jpg

Polyabra AB supports private companies and public organisations that views development, growth and cost efficiency as tools to reach their goals.

We focus on activities that give You growth and profitability, including reduced costs and increased market strength.

Our areas of service are:

  • Business development (Due Diligence).
  • Innovation and development.
  • Production “World Class Production System”

Our model of working is:

1. Pilot study
Formulate project goals and recommendations together with the customer.

2. Implementation
Agreement with the customer to start implementing the project.

For more information and/or contact:


Polyabra AB

Kungsgatan 33, 13 tr
SE-111 56 STOCKHOLM
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 411 9900

Sven Göthe, Ph.D., VD

Mobil: +46 (0)70 555 0604

Email: sven.gothe@polyabra.se
Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter