POLYABRA AB
 

Nyhetsarkiv

2007-02-01

Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.




2007-01-20

Effektivare läkemedelsutveckling

Polyabra AB är engagerad i ett kundprojekt med syfte att effektivisera framtagande av nya läkemedel genom att bättre fastställa makromolekylers tredimentionella struktur.




2006-11-12

Miljövänliga marina bottenfärger

Polyabra AB är engagerad i ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram nästa generation av miljövänliga marina bottenfärger för båtar och fartyg




2006-09-25

Produkter med unika ytegenskaper

Polyabra AB och KTH utökar det externa samarbetet med industri- och medicintekniska företag som vill skapa ytor med unika egenskaper. Exempel på egenskaper är superhydrofoba (Lotus effekt), biokompatibla och antibakteriella ytor.




Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter