POLYABRA AB
 

2007-02-01 00:00

Vinnova och EU finansiering

Finansiering är oftast en förutsättning för att skapa utveckling och tillväxt hos våra kunder. Vi hjälper nystartade företag att få tillgång till sådd finansiering men även när ett etablerat mindre företag behöver få in nytt ägarkapital. Idag finns det också en hel rad av offentlig finansiering och bidrag för företag att få både nationellt (t.ex. Vinnova) men också inom EU. Som ett exempel har EUs sjunde ramprogram en budget på cirka 450 miljarder kronor där flera av delprogrammen riktar sig mot mindre och medelstora företag.

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter