POLYABRA AB
 

utsikt.jpg

Affärsidé och Vision

Affärsidé

Att erbjuda spetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter i syfte att ge våra kunder förbättrad produktivitet, stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet samt accelererad tillväxt.

Vision

Att vara ett ledande spetskompetens företag på den Europeiska marknaden inom affärs- och verksamhetsutveckling genom egen spetskompetens och strategiska samarbeten.

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter