POLYABRA AB
 

Sven-telefon.jpg

Kunder

Kundsegment

  • Livsmedelsindustri
  • Pharmaindustri
  • Bioteknikindustri
  • Verkstadsindustri
  • Processindustri
  • Materialteknisk industri (Polymerer, Keramer, Metaller)
  • Serviceföretag
  • Landsting / Kommuner

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter