POLYABRA AB
 

2007-01-20 00:00

Effektivare läkemedelsutveckling

 

Polyabra AB är engagerad i ett kundprojekt med syfte att effektivisera framtagande av nya läkemedel genom att bättre fastställa makromolekylers tredimensionella struktur.

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter