POLYABRA AB
 

2006-09-25 00:00

Produkter med unika ytegenskaper

 

Polyabra AB och KTH utökar det externa samarbetet med industri- och medicintekniska företag som vill skapa ytor med unika egenskaper. Exempel på egenskaper är superhydrofoba (Lotus effekt), biokompatibla och antibakteriella ytor.

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter