POLYABRA AB
 

Polyabra AB vänder sig till företag och offentliga organisationer som ser utveckling, tillväxt och kostnadseffektiviseringar som ett effektivt sätt att uppnå sina mål.

Vi inriktar oss på aktiviteter som ger Er tillväxt och lönsamhet, samt reducerade kostnader och ökad konkurrenskraft.

Vi hjälper våra kunder att, genom affärs- och verksamhetsutveckling, bli tydligare och få intressantare personligheter internt och externt på marknaden.

Vi arbetar oftast med följande modell:

1. Förstudie
Målsättning och rekommendationer för ett projekt tas fram tillsammans med kunden.

2. Utförande
När vi är samstämda med kunden genomförs själva projektet.

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter