POLYABRA AB
 

Sven-arbetar.jpg

Tjänster

Affärs- och verksamhetsutveckling (Due Diligence)


Polyabra AB tydliggör och utvecklar kundernas verksamhet och produkter/tjänster inom följande områden:

 • Affärsidé, Affärsplan och Affärsstrategi
 • Due diligence support inom produktionsstrategi, FoU, produktportfölj
 • Samspelet mellan företagens Teknik och/eller Serviceprocess – Humanprocess – Kommunikationsprocess
  process.gif

 • Målbeskrivning och genomförande av projekt / processer. Involvering av organisationens olika nivåer ned till enskilda medarbetare


Människorna i en organisation är företagets största tillgång som behöver ha tydliga mätbara mål och utvecklingssamtal. Här har vi redskapen och hjälper till att få dessa på plats och implementera dessa i den operativa verksamheten samt att synkronisera dessa mot kundens affärsstrategi.

Innovationer / Produktutveckling

molekyler-mindre.gif

Frågeställningar inom vilka Polyabra AB har kompetens:

 • Förpackningar, “medical device” och polymermaterial projekt
 • Materialteknik projekt (polymerer, keramer, metaller)
 • Patent frågeställningar
 • “Filing process” hos myndigheter

Produktion ”World Class Production System”

Produktionsstrategier:

 • Kapabilitet-och produktivitetsanalyser
 • Analys av kostnadsstruktur
 • Produktionsflödesanalyser
 • Omlokalisering av produkt och tillverkning
 • Rekonstruktion och rationalisering
 • Introduktion av nya produkter /TTM/
 • Benchmarking

Analytiska Verktyg

 • Produktions KPI (Key Performance Indicators),
  Mätningar, Uppföljning
 • Six Sigma, Kapabilitets mätningar
  Kapabilitet som i klartext betyder att ta bort flaskhalsar i olika processer är en av våra tjänster. Metoden möjliggör för våra kunder att göra förbättringar och kostnadsbesparingar. Besparingarna brukar uppgå till minst 10 % av kundens kostnadsmassa men oftast betydligt mera

Implementerings Verktyg

 • Kontinuerligt förbättringsprogram (Kaizen, Toyota, Scania ….)

Uppföljning och Korrigerings Verktyg

 • Förändringsdriven process

Utmärkande fördelar med “World Class Production System”

 • Entreprenörskap
 • Platt organisation – Produktions Team
 • Kontinuerligt förbättrings program
 • Klara mål
 • Självförtroende hos management
 • Planera – Genomför – Följ upp / Korrigera
 • Kostnadseffektivitet
 • Installera belöningssystem / månatliga belöningar

Nyheter

2007-02-01
Vinnova och EU finansiering

Polyabra AB hjälper små och medelstora företag att finna offentlig finansiering. Vinnova och EU´s FP7 är två intressanta möjligheter att söka utvecklingsbidrag.

2007-01-20
Effektivare läkemedelsutveckling
2006-11-12
Miljövänliga marina bottenfärger
2006-09-25
Produkter med unika ytegenskaper

 

» Visa alla nyheter